Tarihi Camiye Reklam Panosu

0
5

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan Kasımbey Camii önündeki reklam tabelalarının kaldırılmasını talep ediyoruz.

Yayladağı ilçemizde bulunan Tarihi Kasımbey Camii’sinin duvar kenarına yapılan reklam panoları ilçemizin adıyla özdeşleşen Tarihi Kasımbey Camisi’nin siületini bozmaktadır.

Yayladağı’nın simgesi haline gelen Kasımbey Camisi tarihçesi 300 yıl kadar Arap hakimiyetinde kalan Yayladağı, Bizanslılar tarafından geri alınmıştır. O dönemde Abbasiler, Türk boy ve aşiretlerini buraya yerleştirerek Savcılar aşireti reisi Kasım Bey’i buraya Bey olarak atamıştır. 

Kasım Bey, Yayladağı’nı Bizanslılar’dan alıp, Kasım Bey Camisi ve köprüsünü yaptırmıştır. Kasım Bey, yaptırdığı bu eserlerin idaresi için, Kesap, Kozluk, Helgin ve Şakşak gibi yerleri vakfetmiştir. Cami ve köprü 1000 yıllık yaşı ile Yayladağı’nın en önemli tarihi eserlerindendir.